Пошук
06 Бер 18

Державна реєстрація права власності

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею

майна у власність юридичної особи як внесок

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України – статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства , що гарантує інтереси його кредиторів.

Найпоширенішим способом формування статутного капіталу є внесення майна або грошових коштів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю визначає мінімальний розмір майна, який гарантує інтереси його кредиторів. Виходячи з розміру статутного капіталу кредитори можуть визначити ступінь «серйозності» такого контрагента. Тобто, статутний капітал потрібен для того, щоб потенційні кредитори мали розуміння про свого контрагента. Але й у цьому випадку дуже багато спірних моментів тому, що статутний капітал можна сформувати до необхідного Вам розміру, при цьому не порушуючи вимоги законодавства.

Відповідно до статті 86 Господарського кодексу України вкладами учасників та засновників господарського товариства до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Задля уникнення спірних питань у підприємства-інвестора має бути скликано загальні збори засновників, результати якого оформлюються відповідним протоколом.

            Майно до статутного капіталу передається за актом приймання-передачі. Складається такий акт у довільній формі, але у ньому повинні бути необхідні реквізити: найменування (П. І. Б) сторони, що передає і приймає, дата складання, найменування майна, що передається, його вартість.

         Відповідно до пункту 48 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:

1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) акт приймання - передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна;

Звертаємо увагу! Справжність підписів на акті приймання - передачі майна або іншому документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат».

 

3) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);

4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

Крім вищевказаних документів, також подаються:

-  документ що  встановлює особу – заявника. У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, адміністратор,  уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.

- документ, що підтверджує оплату послуг (або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав.)

Керівник Центру надання адміністративних послуг
 Чернівецької міськоїради                                                                                                                                     П.Луців

 

Напора І.В. +38(0372) 50-90-73

10:37   762 переглядів