Пошук
08 Чер 17

Державна реєстрація права оренди землі

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (далі — державна  реєстрація  прав) — офіційне  визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або  припинення  прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до Конституції України, Цивільного та Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) право оренди земельної ділянки підлягає обов’язковій державній реєстрації. Право оренди земельної ділянки є  похідним  і реєструється після державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально, та повинен відповідати вимогам статті 15 Закону України «Про оренду землі» (з обов’язковим відображенням у ньому всіх істотних умов, та наявністю невід’ємних частин договору оренди землі).

Деякі істотні умови, які відповідно до Закону України «Про оренду землі» обов’язково повинні бути визначені при підписанні договору оренди землі, не відображені в типовому договорі оренди землі, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року №220. А тому при складанні договору оренди землі та використанні типового договору сторонам необхідно самостійно їх зазначати у договорі. Адже у разі відсутності у договорі оренди землі хоча б однієї з визначених законодавством України істотних умов, договір може бути визнаний недійсним.

Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених статтею 15 Закону України «Про оренду землі» (далі - Закон ), а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.

Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку, як повідомлялось вище, проводиться лише після державної реєстрації права власності на неї, або одночасно з державною реєстрацією права власності та права оренди земельної ділянки.

Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки до реєстраційної служби подається заява про державну реєстрацію іншого речового права у паперовій формі та оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку, а саме:

— копія документа, що посвідчує особу заявника;

— копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Держаним реєстром фізичних осіб — платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

— документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав та документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);

— документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права оренди земельної ділянки (договір оренди). У разі, коли в документах, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер, заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку;

— у разі подання заяви уповноваженою особою така особа подає документ, що посвідчує її особу, копію документа, що підтверджує її повноваження; якщо уповноважена особа діє від імені фізичної особи — копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження до реєстраційної служби заяви про таку реєстрацію.

Таким чином, обов’язок орендаря земельної ділянки щодо виплати орендної плати за використання земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації договору оренди землі.

При зміні об’єкта оренди (утворенні нової земельної ділянки шляхом поділу земельних ділянок чи об’єднанні декількох земельних ділянок) договір оренди земельної ділянки достроково розривається за згодою сторін. Після чого виготовляється нова відповідна документація із землеустрою та присвоюється новий кадастровий номер утвореній земельній ділянці, при цьому кадастровий номер попередньої земельної ділянки отримує статус архівного і в подальшому не використовується, виготовляється обмінний файл та відомості про земельну ділянку вносяться до АС ДЗК.

Для здійснення державної реєстрації права оренди земельної ділянки заявники звертаються із вищезазначеним пакетом документів до Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану буд.7, тел. 50-90-90.

 

                              Керівник Центру надання адміністративних

 послуг Чернівецької міської ради                                                                     П.Луців

 

12:03   1487 переглядів